SPOUŠTÍME SPOLUPRÁCI KLUBŮ: TEXAS LONGHORNS - PANTHERS PRAHA

13. květen 2019
SPOUŠTÍME SPOLUPRÁCI KLUBŮ: TEXAS LONGHORNS - PANTHERS PRAHA

Uplynulý víkend jsme se symbolicky vyspali z končící sezóny do té nově začínající a ta přináší několik novinek. První z nich je zveřejnění spolupráce našeho klubu s jiným klubem ze sousedství, kterým je Panthers Praha.

Klub Panthers Praha je ve svetě florbalu už od roku 1993 a od té doby prošel velkým vývojem. Nyní se pyšní velmi širokou základnou s více než 500 členy, stabilní struktorou a kvalitním zázemím.  Jejich příběh je podobný tomu našemu, akorát v jiné době a v jiných kulisách. Spojuje je s námi ale to, že se snaží dávat florbalu tu lidskou nadstavbu a nedělat jen sport pro sport samotný, jako to dělají jiné kluby. Stejně jako my však v tom překotném vývoji narazili na určité limity, které další rozvoj zpomalují.

Rozhodli jsme se tedy, že budeme úžeji spolupracovat a budeme společně nacházet efektivní řešení a inovativní postupy, abychom se posunuli dále.


Co si pod tím představit? Rozdělme si to do tří oblastí.

V oblasti organizačně-administrativní to začíná. Každý klub má nějaký organizační aparát a strukturu, která si je navzájem podobná a některé agendy jde sdružit, aniž by vadilo, že se jedná o dva kluby. Dosáhneme tím větší efektivity při stejném úvazku a vybereme ty nejlepší postupy. Pro představu je to třeba oblast pořádání a časová organizace turnajů na halách, kterých je v našem společném regionu nedostatek.

Druhou oblastí je pochopitelně oblast sportovně-manažerská, kde budou spolu úžeji spolupracovat a obohacovat se a můžeme tak společně budovat silnější strukturu. V praxi to může vypadat jako posun hráčů do skupiny, kde budou optimálně vytíženi, ale stejně tak sdílení samotných trenérů a rozšíření interního vzdělávání.

Třetí oblastí je marketing a budování značky a komunity klubu, kde budeme spolupracovat podobně, jako v první oblasti, tedy optimalizovat úvazky a hledat, slovem ekonoma, úspory z rozsahu. Zároveň ale se nejedná v žádném případě o převzetí nebo dokonce sloučení klubů, oba kluby si zachovávají svou identitu a právní subjektivitu a navzájem se respektují jako partneři a svou spolupráci budou nadále rozšiřovat co do kvality i kvantity.